لینک های دسترسی

Breaking News

زندان های ايالات متحده در افغانستان - 2004-05-11


مامورين نظامی ايالات متحده در افغانستان مقدار وقتی را که زندانيان در تاسيسات مؤقتی نگهداری می شوند کاهش داده اند.

دگر جنرال ديويد بارنو بروز سه شنبه گفت زندانيان از توقيفگاه های محلی زودتر از گذشته به زندان عمدهء ايالات متحده در کابل انتقال داده می شوند.

اما اين جنرال تقاضای يک گروهء مستقل افغانی مدافع حقوق بشر را در مورد تفتيش اين زندان ها رد کرد.

اين گروه گفت عکس های بدرفتاری عليهء زندانيان عراقی باعث نگرانی بعضی افغان ها در مورد شرايط زندان های ايالات متحده دران کشور گرديده است.

جنرال بارنو گفت کميتهء بين المللی صليب سرخ قبلاً به زندانيان دسترسی داشته اند.

در مورد بدرفتاری های ادعا شده در زندان های افغانستان، بشمول تحقيقات رسمی در مورد مرگ دو افغان در ماهء دسمبر سال ۲۰۰۲ در زندان عمدهء بگرام چندين تحقيق صورت گرفته است.

اکثريت ادعاهای بدرفتاری عليهء زندانيان در افغانستان در توقيف ها و زندان های محلی بوده نه در تاسيسات بگرام.

XS
SM
MD
LG