لینک های دسترسی

يک  ملاي  سياستمدار  طرفدار  طالبان  بحيث  رهبر  مخالفين  حکومت  پاکستان  تعين  شده است  - 2004-05-25


يک ملاي سياستمدار طرفدار طالبان بحيث رهبر مخالفين حکومت پاکستان تعين شده است ، اقدامي که گروه هاي غير مذهبي مخالف حکومت ميگويند افراطيت اسلامي را مستحکمتر خواهد ساخت. مولانا فضل رحمن منشي عمومي اتحاديه مجلس عمل متحده اسلامي بحيث رهبر مخالفين با پشتيباني از طرف حکومت تحت مالحمايه نظاميان پاکستان تعين شده است.

حزب مردم پاکستان برهبري بي نظير بوتو صدراعظم سابق تعين او را محکوم کرده و بحيث کوششي براي ايجاد يک مخالفت دوستانه با جنرال مشرف خوانده است که قدرت را در يک کودتاي بدون خونريزي در سال ۱۹۹۹ بدست گرفت .

XS
SM
MD
LG