لینک های دسترسی

Breaking News

جنگ های شديد در زابل - 2004-06-10


در افغانستان ،جنگ های شديد بين قوای ائتلاف و مليشا های ضد حکومت احتمالا باعث تاخير ديگری در انتخابات ملی انکشور خواهد گرديد.

ناظرين انتخابات ميگويند موضوع امنيت، جريان ثبت نام را بطی ساخت و در حال حاضر سی هزار نفر در يک روز ثبت نام می شوند که مامورين قادر نخواهند شد تعداد کافی رای دهندگان را برای يک انتخابات قابل اعتبار ثبت نام کنند که قرار است در ماه سپتمبر صورت بگيرد. مقامات افغان، ايالات متحده و کارمندان ملل متحد تا کنون يک سوم ده و نيم مليون افغان واجد شرايط رای دهی را ثبت نام نموده اند.

درين هفته چندين نبرد به شمول جنگ در ولايت جنوبی زابل صورت گرفت که در آنجا قوای ايالات متحده و افغان حد اقل ۲۱ نفر از جنگجويان طالب را بقتل رسانيده اند.

امروز چهار شنبه، دگروال تکر من سی گر، نطاق اردوی ايالات متحده ابراز اطمينان کرد که قوای ائتلاف قادر خواهند بود تا در مناطقی که طالبان هنوز هم بحيث يک تهديد بشمار ميروند، امنيت را برقرار نمايند.

تاريخ انتخابات در اصل برای همين ماه جون تعين شده بود امابخاطر بی امنيتی برای کارمندان انتخابات ، تا سپتمبر به تاخير افتاد.

XS
SM
MD
LG