لینک های دسترسی

انفجار مين در افغانستان وجراحات ناشي از آن - 2004-06-29


در افغانستان دو عضوفرانسوي قواي حافظ صلح ناتو دراثر انفجار يک ماين تعبيه شده درزمين زخمي شدند. انفجار امروز سه شنبه وقتي رخ داد که عساکر در نزديک يک منطقه فرود آمدن هليکوپترها در شمال کابل بروي ماين پا گذاشتند. دو عسکرکه به يک شفاخانه در کابل انتقال داده شدند در وضع ثابتي قرار دارند. ناتو سعي دارد پيدا نمايد که آيا اين ماين بقاياي دهه ها جنگ بوده ويا در اين اواخر تعبيه شده است.

XS
SM
MD
LG