لینک های دسترسی

Breaking News

سوء قصد عليهء رئيس بلديهء لشکرگاه - 2004-07-05


يک رئيس بلديه در جنوب افغانستان بعد ازان از يک سوء قصد نجات يافت كه انفجار بمي در کنار يک سرک موتر اورا منفجر ساخت. مقامات در ولايت هلمند ميگويند عبدالمناف خان رئيس بلديه’ لشکر گاه مرکز ان ولايت از اين حمله بروز يکشنبه بدون اينکه آسيبي به بيند ، جان بسلامت برد. ولي انفجار يکي از محافظين او را شديداً زخمي ساخت .

هيچ کسي مسؤليت اين حمله را ادعا نکرده ولي مقامات محلي افراطيوني را که به رژيم بر کنار شده’ طالبان ارتباط دارند مسؤل اين حمله ميدانندز . شورشيان طالبان اکثراً حملاتي را بر عساکر خارجي و حکومت و همچنان کارمندان امدادي بين المللي و بازسازي در جنوب و شرق افغانستان بعمل مي آورند.

XS
SM
MD
LG