لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس جمهور بش از جنگ عراق دفاع نمود - 2004-07-10


رئيس جمهور بش از تصميم آغاز جنگ عراق دفاع نمود اين دفاع بدنبال يک مطالعه شديدا پر انتقاد سنا صورت ميگيرد که قضاوت هاي کليدي استخباراتي قبل از جنگ در مورد قابليت هاي اسلحه تخريب وتباهي جمعي عراق غير قابل طرفداري ومبالغه َ آميزخوانده شده است. رئيس جمهور امريکا همچنان تعهد نمودکه در تعين ميسر وآوردن اصلاحات در ادارات استخباراتي کشور با کانگرس کار خواهد کرد گزارش کميته استخبارات سنا روز جمعه نشر شد وجامعه استخباراتي را به رسيدگي نادرست به مدارک مبهم، نه بحيث مدارک قاطع، ناديده گرفتن شواهد متقابل وبچالش نگرفتن نظرات در باره سلاح عراق متهم ميسازد. گزارش، سي آي آ را منفرداً نام مبيرد و ميگويداين اداره باعث شد تا مطرح نمودن مقداري ا طلاعات با ساير ادارات صورت نگيرد اين کميته دو حزبي گزارش بيش از ۵۰۰ صفحه يي را تصويب نمود اما گفت شايد نتواند تحقيقت مشابهي را در مورد نقش احتمالي قصر سفيد در ناکامي هاي اداره استبارات امريکا تا بعد از انتخابات رياست جمهوري تکميل نکند..

XS
SM
MD
LG