لینک های دسترسی

Breaking News

مقامات فليپين ميگويند گروگان فليپيني در آستانه  آزادي است - 2004-07-10


يک مقام فليپيني ميگويد يک درايور لاري فليپيني که توسط تندروان در عراق اختطاف شده و تهديد بمرگ است نزديک به آزادي ميباشد پتريشيا سنتو تامس وزير کار گران ميگويد انجلو ديلا کروز هنوز به فليپيني ها تسليم نشده اما قرار است امروز شنبه در يک هتل در بغداد آورده شود. قبلاً ديلا کروزدر يک ويديو تيث نو مجدداً تقاضا کرده بود تا حکومت پنجاه تن قواي فليپيني را از عراق خارج کند تندروان گفته بودند که اگر تقاضاي آنها بر آورده نشود، او را امروز شنبه سرخواهند بريد. مقامات فليپين ميگويند قواي آنها باساس تقسيم اوقات بروز ۲۰ آگست از عراق خارج خواهند شد نه قبل از آن. در عين زمان مقامات بلغاريه امروز شنبه ابراز خوشبيني محتاطانه نمودند که دو درايور لاري بلغاريايي هنوز زنده هستند تندرواني که با ابو مصاب ال ذرقاوي دهشت افگن تحت تعقيب مرتبط هستند گفته اند که اگر زندانيان عراقي آزاد نشوند آن دو تن را خواهند کشت يک مرد پاکستاني که هفته گذشته از نزد گروگان گيرندگان عراقي آزاد شد ميگويد وي شاهد سربريدن دو انگليسي زبان ويک عراقي در جريان قيدش بود در مورد کشتن و يا هويت قربانيان تائيدي در دست نيست.

XS
SM
MD
LG