لینک های دسترسی

Breaking News

قواي پاکستاني در نزديک سرحد افغانستان در جستجوي تندروان اند - 2004-07-19


. . پاکستان در يک اقدام مزيد براي از بين بردن تندروان بشمول القاعده، هليکوپتر هاي توپدار و حمل ونقل را بمناطق کوهستاني نزديک سرحد افغانستان ارسال داشته است . اين اقدام بدنبال جنگ هاي شديد مسلح بين تندروان و عساکر پاکستاني در منطقهء وزيرستان جنوبي صورت ميگيرد که يک منطقهء نيمه خود مختار قبايليست . درمورد تلفات تائيد رسمي صورت نگرفته است . زد وخوردبين اردوي پاکستاني و تندروان خارجي و متحدين محلي آنها در نزديک سرحد افغانستان جايي که اردو در صدد پيدا کردن جنگجويان القاعده ميباشد،يک مسالهء عاديست . مقامات پاکستاني ميگويند آنها معتقدند که صد ها تندررو خارجي مربوط با القاعده و طالبان رانده شده از افغانستان در آن منطقهء کوهستاني سرحدي پنهان شده اند..

XS
SM
MD
LG