لینک های دسترسی

Breaking News

ايالات متحده بيش از ۱۲ مليارد دلار ديگر ضرورت دارد تا جنگ در عراق و افغانستان را تمويل کند - 2004-07-22


يک گزارش جديد حکومت حاکيست که قواي نظامي ايالات متحده تا ختم سال مالي جادي به ۱۲ مليارد و ۳۰۰ مليون ديگر ضرورت دارد تا جنگ در عراق و افغانستان را تمويل کند اين گزارش را امروز دفتر حساب دهي حکومت که شعبه تحقيقات کانگرس است منتشر ساخت اين مطالعه ارزيابي هاي قصر سفيد و وزارت دفاع را رد ميکند که قواي نظامي تا آخر سال مالي ۲۰۰۴ که بتاريخ ۳۰ سپتمبر خاتمه مييابد به پول اضافي ضرورت نخواهد داشت اداره حساب دهي حکومت ميگويد مصارف دو جنگ بر تمام قواي نظامي فشار وارد نموده است آن اداره ميگويد قواي زميني در نظر دارد ترميم تجهيزات را در عراق بتعويق بياندازد در حاليکه قواي هوائي و بحري مصارف تعليمات پيلوت ها را کاهش داده است در يک انشکاف جداگانه، مامورين قواي نظامي ميگويند مجلوبين را زودتر از اوقات عادي به عمليات محاربوي سوق خواهند داد تا ضرورت عساکر براي عراق و افغانستان را مرفوع سازد

XS
SM
MD
LG