لینک های دسترسی

Breaking News

يافتن  بقاياي  انسانها  توسط  قواي  ناتو  در افغانستان - 2004-08-06


قواي حفظ صلح تحت رهبري پيمان ناتو در افغانستان آنچه را که بقاياي دو انسان خوانده شده در جريان عمليات پاک سازي ماين در ميدان هوائي کابل کشف کردند يک تيم ماين پاکي از سلواکيا اين بقايا را کشف نمود يک نطاق قواي بين المللي مساعدت امنيتي ميگويد مقامات افغانستان اين استخوانها را براي معاينه برده اند تحقيقات کنندگان اين محل را تحت بر رسي گرفته اند که يک قبر دسته جمعي نباشد مامورين افغانستان از چندين قبر دسته جمعي در شمال افغانستان پس از جنگي که رژيم طالبان را در سال دو هزار و يک سقوط داد گزارش داده اند آخرين جنگ عمده در کابل در جريان جنگهاي فرقوي براي کسب قدرت از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ بود

XS
SM
MD
LG