لینک های دسترسی

Breaking News

مقابله رئيس دولت انتقالي افغانستان با هفده کانديد ديگر مقام رياست  جمهوري - 2004-08-10


حامد کرزي رئيس دولت انتقالي افغانستان با ۱۷ کانديد ديگر در انتخابات نهم ماه اکتوبر رياست جمهوري روبرو مي باشد مامورين ا نتخابات يک فهرست کانديد هاي قبول شده را امروز سه شنبه منتشر ساخت پنج نفر از جمله ۲۳ نفر از کانديدان ، صلب صلاحيت شدند کانديدان قبول شده شامل يونس قانوني وزير معارف ، رقيب حامد کرزي نيز شامل است چند مامور بلند رتبه کابينه کرزي از قانوني حمايت ميکنند که شامل محمد قسيم فهيم وزير دفاع و داکتر عبدالله وزير خارجه ميباشد چند نفر از جنگ سالاراني که بدنام هستند شامل کانديد هاي قبول شده ميباشند نگراني زياد موجود است که در انتخابات تشدد هاي صورت بگيرد ماه گذشته مامورين تصميم گرفتند انتخابات پارلماني را تا ماه اپريل بخاطر ادامه شورشها در بعضي از بخشهاي افغانستان به تعويق بياندازند

XS
SM
MD
LG