لینک های دسترسی

Breaking News

ايران دليلي ندارد که در مورد موجوديت عساکر ايالات متحده در عراق نگراني داشته باشد - 2004-08-19


ايالات متحده ميگويد ايران دليلي ندارد که در مورد موجوديت عساکر ايالات متحده در عراق نگراني داشته باشد ادم اريلي نطاق وزارت خارجه ايالات متحده ميگويد عساکر ايالات متحده بدعوت حکومت مؤقت عراق درانجا هستند تا آن کشور را باثبات سازد و به مصالح ايران تهديدي نيستند ادم اريلي گفت پروگرام ذروي ايران يک موضوع مورد نگراني جدي ايالات متحده است که مامورين ايالات متحده متعهد هستندآنرا از طرق دپلوماتيک تعقيب کنند ايران ديروز گفته بود در مورد حضور قواي نظامي ايالات متحده در عراق و افغانستان نگراني عميق دارد و بعضي از جنرال هاي ايراني طرفدار حملات پيش گيرانه عليه ايالات متحده و اسرائيل هستند، در طورتي که احساس کنند حملات ايالات متحده بزودي صورت خواهد گرفت علي شمع خاني، وزير دفاع ايران به تلويزيون الجزيره گفت اگر تهران معتقد شود که قواي ايالات متحده و اسرائيل براي حمله آمادگي ميگيرند، آرام نخواهد نشست يک نطاق قومانداني مرکزي ايلات متحده که از عساکر ايالات متحده در عراق نظارت ميکند ميگويد قواي نظامي بخاطر تبصره هاي ايران چگونگي عمليات خود را در منطقه تغير نداده است اين تبصره ها در خلال تشديد تشنج بين ايالات متحده و ايران بخاطر پروگرام ذروي ايران صورت ميگيرد تهران ميگويد اولين دستگاه توليد برق ذروي آن کشور يفعاليت آغاز کرده است ولي حکومت بش ميگويد سؤ ظن دارد که ايران بطور محرمانه اي اسلحه ذروي توليد ميکند و اسرائيل ميگويد نخواهد گذاشت چنين چيزي صورت گيرد

XS
SM
MD
LG