لینک های دسترسی

Breaking News

تحت تحقيق گرفتن يک تحليلگر وزارت دفاع ايالات متحده به گمان جاسوسي - 2004-08-29


وزارت دفاع ايالات متحده ميگويد اداره تحقيقات فدرال يک تحليلگر اين وزارت دفاع را تحت تحقيق دارد که گمان ميرود اسرار محرمانه را به اسرائيل داده است تحقيقات متوجه يک تحليلگر است که به اسناد محرمانه پاليسي داخل حکومت ايالات متحده در رابطه با ايران دسترسي داردو به دادن اسرار به اسرائيل از طريق يک گروه تبليغاتي اسرائيل بنام کميته امور عامه امريکا و اسرائيل مظنون است اين کميته و اسرائيل هرگونه عمل غير قانوني را رد کرده اند نطالق قصر سفيد ميگويد هر گونه اتهام جاسوسي يک مساله جدي است ولي از تبصره در مورد تحقيقات خود داري کرد وزارت دفاع ايالات متحده ميگويد اين شخص وظيفه داراي نفوذ بر سياست ايالات متحده ندارد مامورين ميگويند وي در فتر دگلاس فيث معاون وزارت دفاع در امور سياسي کار ميکرد

XS
SM
MD
LG