لینک های دسترسی

بازديد وزير خارجه افعانستان از هند - 2004-08-31


داکتر عبدالله وزير خارجه دولت انتقالي افغانستان امروز سه شنبه در هند در مورد کمک ۴۰۰ مليون دالري به کشورش مذاکراتي را انجام داد.

قرار است داکتر عبدالله در جريان اين سفر با نتورسنگه وزير خارجه و منموهن سنگه صدراعظم هند و مامورين عالي رتبه انکشور مذاکراتي را انجام دهد.

هند اين پول را براي سازمان دهي امور صحي ، حمل و نقل و انتقال برق و موسسات تعليمي ميپردازد

XS
SM
MD
LG