لینک های دسترسی

Breaking News

ضبط مقادير  زياد هيروئين در پاکستان - 2004-09-02


مقامات در پاکستان يکصد و شصت کيلو گرام هيروئين را که ميگويند به افريقا بطور قاچاقي برده ميشد ضبط کرده اند پوليس ضد مواد مخدر ميگويد ضبط اين مقدار در جريان تهاجمي بر يک محوطه انتقال اموار در شهر جنوبي کراچي صورت گرفت پوليس هفت مظنون را بشمول مالک اين شرکت باز داشت کرد معلوم نيست که اين مواد مخدر به کدام کشور افريقائي قاچاق ميشد پوليس ميگويد اين هيروئين به ارزش چهل مليون دالر در بارز بين المللي در بطري هاي موتر ها جا سازي شده بود پاکستان نطقه انتقال قاچاق مواد مخدر از افغانستان ميباشد که يکي از توليد کنندگان عمده ترياک است

XS
SM
MD
LG