لینک های دسترسی

Breaking News

در کشمير هند حد اقل هفت نفر در چندين حادثه جداگانه خشونت امروز کشته شدند - 2004-09-02


مقامات در کشمير هند ميگويند حد اقل هفت نفر بشمول يک مامور حزب بر سر اقتدار در چندين حادثه جداگانه خشونت امروز کشته شدند پوليس ميگويد نذير ملک که رهبر حزب دموکراتيک مردم زماني کشته شد که شورشيان مظنون مسلمان بر منزلش در يک دهکده در جنوب سرينگر پايتخت کشمير هجوم برند در ناحيه راجوري در نزديکي سرحد با پاکستان يک گروه ديگر تندرو راه شانرا بزور به يک منزل ابز کردند و يک پسر هجده ساله را بضرب گلوله بقتل رسانيدند در ساير مناطق ، يک شورشي سابقه مسلمانان و چهار شورشي ديگر در يک جنگ مسلحانه با قواي امنيتي هند کشتهش دند هزاران نفر در کشمير هند از سال ۱۹۸۹ به اينطرف که شورشيان مسلمان جنگي را براي استقلال اين منطقع و ادغام آن با پاکستان براه انداخته اند کشته شده اند

XS
SM
MD
LG