لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز کردن حملات هوائي عليه مواضع شورشيان مظنون در شهر فلوجه - 2004-09-13


قواي ايالات متحده در عراق حملات هوائي را عليه مواضع شورشيان مظنون در شهر فلوجه در غرب بغداد آغاز کرده است، که تحت کنترول شورشيان است مامورين شفاخانه هاي محل ميگويند درين حمله صبح امروز حد اقل ۱۶ نفر کشته شده و بيش از ده نفر ديگر مجروح گرديدند قواي نظامي ايالات متحده گفت طيارات جنگي و واحدهاي قواي توپخانه آنچه را حملات دقيق خواند بر محلي اجرا نمود که اعضاي گروه دهشت افگن تحت رهبري ابومساب الزرقاوي اردني جلسه نموده بودند مقامات نظامي گفتند قواي نظامي درين حمله بهدف خود نايل شد ولي تفصيلي ارائه نکرد شاهدان عيني گفتند آواز بلند چندين انفجار را شنيدند و ستون هاي دود سياه را مشاهده کردند که در منطقه الشرطه شهر، که يک سنگر مستحکم شورشيان سني است، بهوا بلند ميشد قبلاً مامورين عراقي گفته بودند که در جنگ هاي ديروزي بين عساکر تحت رهبري ايالات متحده و شورشيان در سراسر کشور بيش از ۷۵ نفر کشته شدند

XS
SM
MD
LG