لینک های دسترسی

هند يک راکت زمين به هواي برد کوتاه را بطور موفقانه آزمايش کرد - 2004-09-15


مامورين دفاعي هند ميگويند يک راکت زمين به هواي برد کوتاه را بطور موفقانه آزمايش کرده اند مامورين گفتند اين راکت که )تراي شول( نامگذراي شده است امروز چهارشنبه در چاندي پورواقع در ايالت شرقي وريساي هند، شليک شد اين راکت بخاطر مقابله با کدام حمله سحط پائين توسط طياره ويا ساير راکت ها طرح شده است سازمان ريسرچ دفاعي هند راکت تراي شول را انکشاف داده است مامورين ميگويند اين راکت توسط ماده سوخت منجمدحرکت داده شده وقابليت حمل بيش از۱۵کيلو کرام کلاهک را تا نه کيلومتردارد

XS
SM
MD
LG