لینک های دسترسی

Breaking News

توقيف کردن سه مظنون با رابطه حمله راکت برهليکوپتر حامد کرزي - 2004-09-17


مامورين حکومت افغانستان ميگويند سه مظنون را با رابطه بيک حمله راکت بر يک هليکوپتر حامل حامد کرزي، رئيس دولت انتقالي توقيف کرده اند مامورين حکومت ميگويند سه مرد بروز پنجشنبه در شهر گرديز بعد ازان دستگير کردند که مواد مورد استفاده در حمله نزد شان کشف شد يک نطاق حکومت ميگويد دو تن ازين مردان به شليک راکت اعتراف کرده اند و گمان ميرود هر سه نفر که در سنين ۲۰ قرار دارند پشتيبانان گروه برانداخته شده طالبان باشند طالبان افراطي سوگند ياد کرده اند که اولين انتخابات مستقيم رياست جمهوري را که بتاريخ نهم اکتوبر داير ميشود مختل سازند اين حمله ديروز وقتي رخ داد که هليکوپتر نظامي حامد کرزي براي فرود آمدن به گرديز آمادگي ميگرفت راکت بهدف اصابت نکرد و بکسي آسيبي نرسيد حامد کرزي در گرديز فرود نيامد و فوراً بکابل انتقال داده شد و در نتيجه اولين توقف در مبارزات انتخاباتي را در خارج کابل فسخ نمود

XS
SM
MD
LG