لینک های دسترسی

انتقاد وزير دفاع امريکا از وضع فعلي آمادگِي قوا نظامي - 2004-09-24


دانالد رمز فلد وزير دفاع ايالات متحده ميگويد قواي ايالات متحده در ماوراي بحار در وضعي ادامه ميدهند مثل اينکه هيچگونه تغيري از جنگ سرد به بعد رخ نداده باشد وزير دفاع ايالات متحده که در جلسه استماعيه کميته قواي مشلح در مجلس سناي کانگرس صحبت ميکرد گفت عساکر هنوز هم براي جنگ عليه اردو هاي بزرگ تربيه ميشوند در حاليکه دشمنان امروزي در هجره هاي کوچک و پراگنده در سر تاسر جهان هستند رمز فلد ميگويد براي اينکه وزارت دفاع جوابگوي تهديد هاي قرن بيست و يکم باشد مسدود نمودن پايگاه هاي بزرگ نظامي را مثل پايگاه هاي جرمني و باز نمود پوسته هاي کوچکتر در اطراف جهان و نزديک به ساحات بالقوه بر خورد ها تحت غور دارد وي همچنان گفت تا هفتاد هزار عسکر و در حدود يکصد هزار اعضاي خانواده هاي عساکر شايد طي ده سال آينده از مناطقي چون جرمني و کورياي جنوبي به ايالات متحده انتقال داده شوند

XS
SM
MD
LG