لینک های دسترسی

تمديد خدمت عساکر  جرمني  قواي حفظ  صلح در افغانستان - 2004-10-01


پارلمان جرمني تمديد خدمت دو هزار عسکر اين کشور را در قواي حفظ صلح نات در افغانستان براي يکسال ديگر تصويب نمود اين اقدام که با پنجصد و نه راي موافق و چهل و هشت راي مخالف امروز تصويب گرديد يک روز بعد از آن بود که پنج عسکر که سه نفر شان جرمن بودند در يک حمله راکت بر کمپ ناتو در قندوز در شمال افغانستان زخمي گرديدند در حاليکه اين حمله بر تصويب تمديد خدمت عساکر جرمني در افغانستان تاثيري نگذاشت باعث آن گرديد که گيرهارد شرودر صدراعظم جرمني فسخ سفر مجوزه يازدهم اکتوبر را به کابل تحت غوي گيرد يک نطاق رهبر جرمني ميگويد شرودر شايد اين بازديد را که جزئي از سفر به چهار کشور آسيائي بود در اثر گسترش تشبنج در افغانستان، فسخ کند ايالات متحده گفته است انتظار دارد که طالبان و ساير تندروان افغان حملات خود را بر قواي حکومت و محلي در روز هاي قبل از انتخابات نهم اکتوبر افزايش دهند

XS
SM
MD
LG