لینک های دسترسی

Breaking News

تشريح کردن يک لايحه  قانوني جديد تقليل مالياتي توسط رئيس جمهو ر بش  - 2004-10-04


رئيس جمهو ر بش امروز دوشنبه در جريان يک توقف در مبارزه انتخاباتي خود در ايالت غرب وسطي »ايووا« يک لايحه قانوني جديد تقليل مالياتي را تشريح خواهد کرد

بش در اين ايالت که او و رقيب اش سناتور کيري ، نامزد حزب ديموکرات براي رياست جمهوري هردوبشدت در پي جلب آراي مردم اند و کيري از آن ايالت درهفته جاري بازديد خواهد کرد ، در يک اجتماعي شرکت خواهد کرد که بدان » »از رئيس جمهور بش سوال کنيد « نام داده اند به تعقيب يک دوربحث و مناظره تيليوزيوني رئيس جمهور بش و کيري در هفته قبل ، معاونين تعين شده آنها براي مقام معاوني رياست جمهوري براي مناظره تيلوزويني خودشان بروزسه شنبه آمادگي مي گيرند که دقيقاً چهار هفته قبل از انتخابات رياست جمهوري دست ميدهد گذارشهاي اوليه مشعر است در بسياري از ايالات که فکر مي شود نتايج انتخاباتي روز دوم نوامبر بين دو رقيب بسيار نزيک خواهدبود در ميزانکشاني که تازه ثبت نام مي کنند افزايش دست داده است امروز دوشنبه ضرب الجل ثبت نام افراد براي راي دادن درچهارايالت پنسلوانيا اوهايو ميشيگان و فلوريدا به انجام ميرسد بررسي هاي جاري افکار عامه که در قبل از تاريخ اتخابات بعمل مي آيد نشان ميدهد که مسابقه بين دو رقيب براي رياست جمهوري در سطح برابرقراردارد

XS
SM
MD
LG