لینک های دسترسی

Breaking News

قواي امنيتي افغانستان توانسته اند از بيست حادثه بزرگ ناگوار بخصوص در پايتخت آنکشور جلوگيري نموده اند - 2004-10-07


XS
SM
MD
LG