لینک های دسترسی

اظهارات ايريل شارون درمورد همه پرسي سرتاسري خروج از غزه - 2004-10-27


ايريل شارون صدراعظم اسرائيل ميگويد که وي به تمرد در داخل حزب ليکود خودش تسليم نمي گردد که اعضاي حزب تهديد کرده اند اگر يک همه پرسي سرتاسري را براي طرح او جهت خروج از غزه ، براه نياندازد از حزب خارج ميشوند. چهار وزير مهم کابينه طي يک سرپيچی سياسي در پارلمان بروز سه شنبه تهديد کردند که اگر در مدت دو هفته همه پرسي دائر نگردد استعفي خواهند کرد.

بعضي از تحليل گران ميگويند که استعفي انها براي شارون مشکلاتي را ايجاد ميکند که از چالش هاي در برابر زعامت احتراز کند و يا انتخابات جديد را تقاضا کند.

شارون در يک تبصره که امروز چهارشنبه منتشر گرديد، بر طرح خود ثابت قدم بوده و بيش از هشت هزار اسرائيلي را تاسال ۲۰۰۶ از غزه و چهار منطقه در ساحل غربي بيرون ميکشد.

وي به روزنامه هُريتس اظهار داشت که وي تسليم التماتوم ها و تهديد هاي سياسي نميشود و اظهار کرد که معتقد است اينگونه همه پرسي منجر به » يک تشنج وحشتناک « و ايجاد شقاق بين مردم اسرائيل خواهد شد

XS
SM
MD
LG