لینک های دسترسی

Breaking News

افزايش  يافتن نگراني  ها در باره  سرنوشت  يک  کارمند امدادي  درعراق - 2004-11-04


نگراني ها در باره سرنوشت يک کارمند امدادي درعراق قبل از بسر رسيدن ضرب الاجل گروگان گيرندگان اين زن افزايش يافته است.

يک گروهي که قبلاً شناخته نشده بود و مارگريت حسن آمر مؤسسه امدادي کي ير انتر نشنل را گروگان گرفته تهديد کرده اگر عساکر برتانوي طي چهل و هشت ساعت عراق را ترک نگويند اين خانم را به گروه ابو مصعب الزرقاوي تسليم خواهد کرد. اين ضرب الاجل امروز پنجشنبه پايان مي يابد ومعلوم نيست که ربايندگان او تهديد شان را عملي کرده اند يا نه. مارگريت حسن در نزدهم اکتوبر از دفتر خيريه اش در بغداد اختطاف شده بود . روز سه شنبه تلويزيون عربي زبان الجزيره يک قسمت ويديو تيپ جديدي رااز خانم مارگريت حسن نشر کرد ولي ازنشر تمام تيپ بدليل آنچه که مسايل بشري خواند ابا ورزيد.

XS
SM
MD
LG