لینک های دسترسی

Breaking News

وخامت وضع  صحي عرفات - 2004-11-04


مامورين فلسطيني ميگويند ياسر عرفات رهبر فلسطين چندين بار بيهوش گرديده و هنوز هم در اتاق مراقبتهاي جدي در يک شفاخانه نظامي است. اين مامورين ميگويند عرفات از روز چهار شنبه به اينطرف چند بار بهوش آمده و باز بيهوش گرديده است.گزارشهاي ضد و نقيضي در باره وضع موجوده صحي او ميرسد و معلوم نيست که در کوما و بيهوشي مطلق است يا نه. انتظار ميرود داکتران اين شفاخانه پاريس امروز در مورد وضع عرفات با خبر نگاران صحبت کنند. خمامورين فلسطيني جزئياتي ارائه نداشتند. عرفات از اواخر هفته گذشته به اينطرف درين شفاخانه پاريس تحت تداوي عاجل قرار دارد وي توسط طياره دو هفته قبل به فرانسه انتقال داده شد. نوع حقيق مريضي او هنوز معلوم نيست ولي مامورين ميگويند وي به درد شديد معده ، کم آبي وجود و تهوع گرفتار بوده است.

XS
SM
MD
LG