لینک های دسترسی

Breaking News

نيروي هوائي ايالات متحده قمر مصنوعي ايرا به فضا پرتاب کرد - 2004-11-06


قواي هوائي ايالات متحده يک قمر مصنوعي جديد مواضع جهان را از کيپ کاناڤرال به فضا پرتاب کرد.

پرتاب قمر مصنوعي بعد از نيمه شب امروز شنبه صورت گرفت که اصلا قرار بود در سبتمبر صورت بگيرد اما بخاطري پرتاب به تاخير افتاد در حاليکه انجنيران تضمين کردند که بر راکت دلتاي قمر مصنوعي در حالت توفان هاي بحري موسوم به فرانسس و جيني خساره مند نشده بود قمر مصنوعي کهلا ۴۵ مليون دالر از جانب لاک هيد ماتين جايگزين يک قمر مصنوعي کهنه ميشود که از سال ۱۹۹۱ ساختهشده بود نظام تثبيت موقيعيت زمين در اصل براي اهداف نظامي طرح شده است اما اکنون براي اهداف ملکي و تجارتي بکار ميرود. اين نظام حد اقل بيست و چهار قمر مصنوع دارد و قمر مصنوعي جديد تعداد اقمار انرا به ۳۰ عدد رسانيده است

XS
SM
MD
LG