لینک های دسترسی

Breaking News

قواي  امنيتي  در چيچين  بيست و  دو شورشي  را بتقل  رسانيده اند - 2004-11-08


قواي امنيتي در چيچين ميگويند بيست و دو شورشي بشمول طراح ادعا شده ئي قتل احمد قادرُف رئيس جمهور طرفدارا ماسکو در چيچين را بتقل رسانيده اند.

در گروزني پايتخت چيچين امروز رمضان قادرُف معاون صدراعظم و پسر رئيس جمهور مقتول گفت تهاجم نظامي بر ناحيه ويدينو بعمل آمد. وي گفت در بين آنانيکه کشته شده اند، کسي بود که بنام سليمان ياد ميشود و يک جدائي طلب عمده است که مسؤليت بم گذاري بر يک ستوديوم را در ماه مي گذشته ادعا کرده بود که دران قارُف رئيس ظجمهور و پنج نفر ديگر کشته شدند قواي روسيه عليه جدائي طلبان در چيچين از بيش از يک دهه است که مي جنگند. شورشيان مسؤليت تصرف يک مکتب را در جنوب روسيه در ماه سپتمبر ادعا کرده اند که دران سه صد و سي نفر که اکثراً اطفال بودند کشته شدند.

XS
SM
MD
LG