لینک های دسترسی

خوشبيني البرادي  در مورد  توافق  اوليه  ايران در مورد  مسايل  ذروي با اتحاديه  اروپا - 2004-11-08


رئيس اداره بين المللي انرژي ذروي در باره توافق اوليه بين ايران و سه کشوراتحاديه اروپا در مورد اختلاف روي پروگرام ذروي ايران خوشبيني محتاطانه ابرازداشته است. محمد البرادي به اعلام توافقي که بين ايران، برتانيه، جرمني و فرانسه پس از دو روز مذاکره در پاريس حاصل شد، عکس العمل نشان ميداد. البرادي گفت اين توافق بايد شکل نهائي را بگيرد و ابراز اميد نمود که به التواي پروگرام غني سازي يورانيوم ايران منجر گردد. حسين موسويان هيات ايران درين مذاکرات به تلويزيون دولتي ايران گفت اين توافق طي چند روز آينده تکميل خواهد گرديد.

XS
SM
MD
LG