لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضاي  صدراعظم عراق  از شورشيان  براي گذاشتن اسلحه بزمين. - 2004-11-09


اياد علاوي صدراعظم >ئقت عراق از شورشيان در شهر آشوب زده فلوجه تقاضا نمود که اسلحه شانرا بزمين گذارند. اين تقاضا در حالي بعمل آمد که عساکر ايالات متحده و عراقي به مرز اين شهر با هدف ريشه کن کردن شورشيان نزديک شده اند. نطاق اياد علاوي امروز گفت يک راه حل سياسي هنوز هم امکان پذير است حتي در هنگاميکه عمليات نظامي جريان دارد. با وصف اين تقاضا، فشار بر شورشيان تخفيف نيافته و هزاران عسکر ايالات متحده و عراقي بسوي مرکز شهر فلوجه در دومين روز تهاجم شان پيشروي دارند. اکثر باشندگان فلوجه قبل از تهاجم منتظره شهر را ترک کرده اند و افراد مسلح و عساکر جنگي درجاده هاي اين شهر متروک ديده ميشوند. عمليات نظامي بمنظور سرکوبي شورشيان و دهشت افگنان خارجي است که در فلوجه پناه برده اند. همچنان هدف آنست تا نظم و قانون قبل از انتخابات مجوزه ماه جنوري به اين شهر اعاده گردد.

XS
SM
MD
LG