لینک های دسترسی

يک فرد  مسلح بر يک خيمه عزارداران ياسر عرفات حمله نمود - 2004-11-14


شاهدان فلسطيني ميگويند يک فرد مسلح بر يک خيمه عزارداران ياسر عرفات حمله نموده وبعنوان اعتراض عليه بازديد يک نامزد برجسته که قرار است جانشين رئيس جمهور فلسطين گرددفير ها يي نمودند .شاهدان گفتند محافظين محمود عباس سابق صدراعظم فلسطين آن مهاجم را عقب زده وفير هاي متقابل نمودند. حد اقل يک محافظ امنتي در اثر آتشباري کشته شده وچهار تن ديگر زخمي گرديدند.

XS
SM
MD
LG