لینک های دسترسی

آغاز ثبت نام براي کانديدي در انتخابات فلسطينان - 2004-11-20


فلسطينيان امروز شنبه بصورت رسمي مبارزات انتخاباتي را براي جانيشني ياسر عرفات رهبر شان شان افتتاح کردند که دوره ثبت نام براي کانديد هاي واجد شرايط در انتخابات نهم جنوري آغاز ميشود.

توقع ميرود محمود عباس صدراعظم سابق و جانشين ياسر عرفات در رهبري سازمان آزادي بخش فلسطين ، در صورتيکه جناح الفتح ، اورابراي رياست جمهوري از جانب حزب انتخاب کنند يکي از کانديد هاي پيشقدم خواهد بود.

کانديد ها ييکه کمتر از ۵۰۰۰ امضا ، و حمايت ۳۰۰۰ را نداشته باشند بايد ثبت نام نکنند. در بين کسانيکه در نظر دارند خود را کانديد کنند ، شيخ طلال صيدر، رهبر سابق حماس و عبدالستار قاسم ، استاد يونيورستي نيز موجود اند.

بروز جمعه ، مامورين فرانسوي اسناد صحي ياسر عرفات را عنواني همسرش ، منتشر ساختند. انها گفتند همچنان به ناصر الخدوه ، برادر زاده عرفات و نماينده فلسطنيان ، اگر خواسته باشد يک نسخه انرا خواهند داد.

مامورين فلسطيني ميگويند که انها ميخواهند اسناد صحي را بدست اورند تا علت مرگ عرفات بدانند.

XS
SM
MD
LG