لینک های دسترسی

Breaking News

تحقيقات روی مرگ يک مظنون اختطاف - 2004-11-21


مقامات در افغانستان روي اين تحقيق ميکنند که آيا يک مظنون در اختطاف سه کارمند ملل متحد قبل از آنکه در قيد پليس وفات نمايد شکنجه شده است يانه؟

مقامات ميگويند يک کميسيون حکومتي در باره مرگ کجکول تحقيق ميکند که بعد از آنکه سه خارجي بروز ۲۸ ماه اکتوبر اختطاف گرديدند باز داشت شده بود. وي چند روز قبل وفات يافت.

مقامات افغانستان در ابتدا گفته بودند که تکليف قلبي ويا يک زخم قديمي مرمي شايد عامل مرگ اين مرد بوده باشد. آنها همچنان ميگويند وي شايد وقتيکه در مقابل باز داشت مقاومت کرده بود صْدمه ديده باشد.

اختطاف کنندگان هنوز سه کارمند ملل متحد را در قيد نگهداشته اند و تهديد کرده اند که اگر ۲۶ زنداني طالب آزاد نشوند انها را خواهند کشت . امروز يکشنبه گروگان گيرندگان گفتند که اميدوارند مباحثات تازه که در جريان است به موفقيت بيانجامد. حکومت افغانستان گفت در راه آزادي گروگانان در حال پيشرفت تدريجي ميباشد.

XS
SM
MD
LG