لینک های دسترسی

Breaking News

گروگانان ملل متحد در افغانستان آزاد شدند. - 2004-11-23


کارمندان ملل متحد که قريب يکماه قبل درافغانستان اختطاف شده بودند ، اکنون آزاد گرديدند. علي احمد جلالي وزير داخله افغانستان امروز به خبر نگاران در کابل گفت که گروگانان اوايل صبح امروز سه شنبه در پايتخت يافت شدندو ظاهراً چنان معلوم ميشود که اختطاف کنندگان آنها را رها کرده اند. جلالي گفت مقامات هنوز در جستجوي اختطاف کنندگان ميباشد . وي گفت حکومت براي آزادي اين گروگانان هيچ معامله ننموده است . وزير داخله افغانستان از گفتن اين موضوع امتناع ورزيد که آيا گروگانان توسط يک گروه تندرو بنام جيش المسليمن هستند که ارتباطاتي با رژيم خلوع طالبان دارند.؟ رهبر گروه جيش المسليمن ادعا نموده که حکومت ۲۴ زنداني طالب را در بدل رهايي گروگانان آزاد ساخته است . اين کارمندان خارجي شامل دو زن ويک مرد بروز ۲۸ ماه اکتوبر اختطاف گرديدند. مقامات ميگويند معاينات صحي نشان ميدهد که گروگانان آزاد شده در وضع صحي خوبي قراردارند.

XS
SM
MD
LG