لینک های دسترسی

Breaking News

استقبال رئيس جمهور فلپين ، از رهائي گروگان فليپيني  در افغانستان  - 2004-11-23


گلوريا ارويو رئيس جمهور فلپين از رهايي ديپلومات فليپيني که تقريبا براي مدت يکماه در افغانستان در قيد بود ، استقبال نموده است خانم ارويو ميگويد که وي از کسانيکه مسوول رهايي سالم انجيليتو نايام و ديگر گروگانان هستند عميقا سپاسگزار است . وي همچناناز مليون ها تبعه فلپين ابراز امتنان کرد که براي رهائي وسلامتي نايام دعا ميکردند نطاق رياست جمهوري فلپين گفت که هيچگونه پولي بحيث خونبها پرداخته نشده است خانم ارويو گفت مساعي براي رهايي سالم يک تبعه فليپيني موسوم به ) روبرتو،ترونگوي ( که در عراق اوايل همين ماه اختطاف گرديده ادامه خواهد يافت

XS
SM
MD
LG