لینک های دسترسی

Breaking News

حبس ۱۴ سال براي جاسوس روسيه بخاطر ارائه اسرار انکشور به چين - 2004-11-24


محکمه روسيه يک فزيکدان انکشور رابه خاطر ارائه اطلاعات سري به چين ، به۱۴ سال حبس محکوم کرده است. محکمه محلي در شهر ) کراس نو يارسک ( سائيبريا ، ويلانتين دانيلوف را امروز چهارشنبه محکوم کرده گفت که اطلاعاتي را که به چين داده است اسرار دولت بوده ولي فزيکدان ميگويد اطلاعاتي را که بدست مياورد از منابع عامه بود.

دانيلوف از طرف يک هيات حَکَم در اوايل ماه محکوم شده بود ،وي در سال ۲۰۰۱ توقيف گرديده و سال گذشته از اتهام جاسوسي برائت حاصل کرده بود اما محکمه عالي روسيه آن حکم را لغو نموده و محاکمه تازه را دستور داد.

وکيل مدافع دانيلوف ميگويد که وي در مورد حکم محکمه عالي استيناف طلب ميشود.

XS
SM
MD
LG