لینک های دسترسی

Breaking News

پيشنهاد قانون گذاران دول عضو انجمن کشور هاي جنوب شرق اسين راجع  به برما - 2004-11-28


قانون گذاران انجمن کشور هاي جنوب شرق آسيا يا اسين ميگويند هرگاه برما به جهت اصلاحات ديموکراتيک پيشرفت نکند اسين بايد عضويت آنکشور رادر خود تعليق نمايد . اعضاي قانون گذاران » اسين « امروز يکشنبه به تعقيب جلساتي در کوالالامپور ماليزيا گفتند اگر برما در عمليه ديموکراسي يشرفتي را نشان ندهد ازعضويت اسيبن اخراج و رياست آنرا در سال ۲۰۰۶ ازدست بدهد .در بياينه اي ايکه از جانب زياده از ۴۰ قالنون گذار پخش شد قانون گذداران دول عضو اسين همچنان خواهان اعاده قدرت حقوقي وسياسي پارلمان منتخب برما از طريق انتحخابات آزاد و منصفانه شده اند . زيد ابراهيم قانون گذار کشور مالييزا گفت وقتي انجمن کشور هاي جنوبشرق آسيا بروز دوشنبه در وينتين تشکيل جلسه ميدهد بايد مطرح گردد

XS
SM
MD
LG