لینک های دسترسی

پشتيباني  رئيس  جمهور مؤقت عراق از  داير شدن  انتخابات سي ام  جنوري - 2004-12-01


غازي ال ياور رئيس جمهور مؤقت عراق از داير نمودن انتخابات طبق تقسيم اوقات مجوزه در سي ام جنوري اعلام داشته است.

وي کهيک سني مذهب است امروز گفت داير نمودن انتخابات به معينه آن يک مکلفيت اخلاقي و قانوني است.

هفته گذشته چندين سياستمدار بر جسته سني مذهب تعويق شش ماهه را براي اين انتخابات بدليل وضع امنيتي تقاضا کردند در حاليکه چندين ملاي سني مذهب مقاطعه با اين انتخابات را تقاضا نموده اند.

در عين زمان در شمال عراق، رهبران کُرد ميگويند موافقه کرده اند که يک فهرست يگانه کانديدها را براي اين انتخابات ترتيب دهند. احزاب عمده کُردي، يعني حزب دموکراتيک کردستان برهبري مسعود بارزاني و حزب اتحاديه وطن پرستان کردستان به رهبري جلال طلباني درين فهرست با نيرو هاي سياسي و گروه هاي کوچکتر کُردي يکجا خواهند بود.

XS
SM
MD
LG