لینک های دسترسی

Breaking News

دو انفجار  بخش » گرين زون « بغداد را تکان داد - 2004-12-04


دو بم تعبيه شده در موتر ، امروز شنبه در خارج از بغداد ، در منطقه شديدا سنگر بندي شده بغداد که بنام » گرين زون « ياد ميشود منفجر شد و حد اقل سه نفر را کشته و يک تعداد ديگر را زخمي ساخت اردوي ايالات متحده ميگويد که اين انفجارات بريک ماموريت پوليس در نزديکي محل تلاشي ايکه به منطقه سبز منتهي ميشود ، اصابت کرد که منازل اعضاي حکومت مؤقت عراق و ائتلاف برهبري ايالات متحده در عراق در آنجا موجود است . انفجارات از نگاه وقت انقدر بهم نزديک بود که شاهدان گفتند يک انفجار را شنيده اند اکثر تلفات جاني از افراد پوليس بود در يک حادثه جداگانه ، مامورين اردوي ايالات متحده ميگويند امروز شنبه يک عسکر امريکايي هنگامي کشته شد و ديگري زخمي گرديد که يک بم در جاده اي بر کاروان موتر هايشان در بعقوبه نزديکي سرحد اردن ، منفجر شد

XS
SM
MD
LG