لینک های دسترسی

Breaking News

در سالگرد تخريب مسجد ايودهيا تدابير شديد امنيتي اتخاذ شده است. - 2004-12-06


قواي امنيتي بمنظور جلوگيري از شورش هاي مذهبي در حالي جاده هاي يک شهر شمالي هند را گزمه ميکنند که تندروان هندو براي يادبود از ۱۲مين سالگرد تخريب مسجد بابري آمادگي ميگيرند.

پوليس بسياري از جاده هايي را که بمحل مسجد سابقه در شهر آيودهيا منتهي ميشود مسدود کرده و کساني را که بمنطقه داخل ميشوند تلاشي ميکند.

در خلال بيم جنگ در منطقه اي که سابقه خشونت هاي مذهبي دران موجود است، دکان ها و دفاتر تجارتي دران نزديکي ها مسدود ميباشد.

در سال ۱۹۹۲، افراطيون هندو مسجد قرن ۱۶ بابري را با بيل و ميله هاي آهني تخريب کرده و شورش مسلمانان و هندوها را سبب گرديد که در نتيجه آن در سراسر هند ۲۰۰۰ نفر کشته شدند.

رهبران هندو ادعا ميکنند که اين مسجد بعد از تخريب معبد راما اعمار شده بود و ميخواهند که آن معبد را باز سازي کنند. در حالي که اين قضيه بمحاکم راجع شده کسي اجازه ندارد بمحل داخل شود.

XS
SM
MD
LG