لینک های دسترسی

Breaking News

کرزي جنگ را عليه مواد مخدر اعلام کرد. - 2004-12-09


حامد کرزي، اولين رئيس جمهور افغانستان که بطور ديموکراتيک انتخاب شده از مردم خواستار شد تا با عين نيروئي که عليه اردوي روسيه در سال هاي ۱۹۸۰ جنگيدند در جنگ عليه مواد مخدر سهيم شوند. حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان امروز طي بيانيه اي در کابل گفت افغانستان بايد بمنظور اعاده حيثيت خود در جامعه بين المللي عليه مواد مخدر بجنگد. او اين موضوع را در يک کنفرانس ملي دو روزه عليه مواد مخدر بيان کرد. يک گزارش ملل متحد که ماه گذشته صادر شد حاکيست که توليدات ترياک در سال جاري بمقياس تقريباً دو ثلث افزايش يافته و هشدار ميدهد که آن کشور جنوب آسيا شايد بيک دولتي مبدل گردد که توسط مواد مخدر کنترول شود. گزارش علت افزايش در توليدات ترياک را فقدان امکانات اقتصادي و علي البدلي به کشت خشخاش خوانده که يک قسمت زياد اقتصاد افغانستان را تشکيل ميدهد.

XS
SM
MD
LG