لینک های دسترسی

Breaking News

اعلاميه حکومت نظامي برما - 2004-12-11


حکومت نظامي برما ميگويد تصميم داردزندانيان بيشتري که بطور نادرست زنداني شده اند منحيث يک پروگرام گسترده رهاني زندانيان آزادسازد . مامورين برمائي امروزشنبه گفتند در رها سازي جاري از حبس بيش از. ۵۰۰۰ هزار زنداني رها خواهند شد . اين بدان معني خواهد بود که با اتين عمل دست کم ۱۴ هزار نفر ،که بسياري از آنها مجرمين حقوق عادي شناخته شده اند از قيد رها شده خواهند بود . سخنگويان احزاب مخالف ميگويند ا کنون صرف تعداد معدوي ازناراضيان سياسيي از حبس رها ساخته شده اند . تا حال راعلاميه روشن نشده در اين گروه تازه که رها مي گردند زندانيان سياسي نيز شامل خواهندبود يا نه؟ ببرما ميگويد اين افراد ذريعه دستگاه امنيتي دفتر استخبارات مرکزي دستگاه امنيتي که اخيراً منحل ساخته شد بازداشت شده بودند . ذريعه دفتر استخبارات مرکزي بطور نادرست توقيف و نداني شده بودند . رهبري آن دفتررا جنرال کين نيوت دراعظم مخلوع برما بعهده داشت .

XS
SM
MD
LG