لینک های دسترسی

فلسطينيان در انتخابات بلدي راي ميدهند. - 2004-12-23


هزاران فلسطيني امروز به مراکز راي گيري در کرانه غربي رود اردن رفتند تا بعد از تقريباً ۳۰ سال در انتخابات بلدي راي بدهند. طبق گزارش تعداد راي دهندگان خيلي زياد است. چنين پنداشته ميشود که اين پيش قراول انتخابات نهم جنوري براي انتخاب رئيس اداره خودمختاري باشد. اين اولين باريست که سازمان تندرو حماس و جنبش فتح در انتخابات فلسطين اشتراک ميکنند. حماس هنوز هم مخالف موجوديت اسرائيل است. فتح از مذاکرات صلح با اسرائيل حمايت ميکند و ميخواهد که دولت فلسطيني در اراضي اي تشکيل شود که اسرائيل در جنگ سال ۱۹۶۷ اشغال کرد. در انتخابات امروزي ۱۴۰ هزار نفر واجد شرايط راي دهي براي انتخابات بلدي در ۲۶ جامعه در کرانه غربي رود اردن هستند. يک دور ديگر انتخابات در ساير جوامع فلسطين بعد از انتخابات رياست جمهوري در سال آينده داير خواهد شد.

XS
SM
MD
LG