لینک های دسترسی

Breaking News

کمک براي مصيبت رسيدگان در جنوب آسيا جريان دارد ولي مشکلات توزيع موجود است. - 2005-01-01


مقادير بزرگ مواد کمکي بکشورهاي آسيائي اي که از اثر زلزله و امواج عظيم بحري صدمات شديد برداشته مواصلت ميکند ولي مامورين در قسمت توزيع بخش زياد اين کمک مشکلات دارند. مامورين ملل متحد ميگويند تعداد مجموعي تلف شدگان به ۱۵۰ هزار نفر نزديک ميشود و بيم شيوع امراضي چون کولرا و محرقه مسرود که شايد اين رقم را دو برابر سازد. کمک بشري از بسياري کشورها توسط کشتي و طياره به ولايت آچي و ساير مناطق ساحه اي که شديداً خساره مند شده مواصلت ميکند. اما مواد غذائي، آب و مواد عاجل و مورد ضرورت شديد بخاطر مشکلات دسترسي بمناطق شديداً صدمه ديده، ابنار ميشود. باران هاي شديد در سري لانکا که بسياري مردم از ناحيه زلزله و امواج بحري بيخانمان شده اند مجبور گرديدند پناه گاه هاي مؤقتي شان را بخاطر آب خيزي و سيلاب ترک کنند. يک زلزله با شدت ۶٫۵ بمقياس رکتر امروز جزيره سوماتراي اندونيزيا را تکان داد. از زلزله روز يکشنبه گذشته تا بحال تقريباً ۱۰۰ تکان بعدي رخ داده و اين از نظر شدت سومين بود. تا بحال در مورد خسارات و يا تلفات ناشي ازين زلزله گزارشي بدست نرسيده است.

XS
SM
MD
LG