لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان مظنون بم گزاري کابل را توقيف کرد. - 2005-01-01


قواي امنيتي افغانستان يک تبعه تاجکستان را توقيف کرده است که به سازمان دادن حمله بم موتري در خارج دفاتر يک سازمان امتيتي امريکائي مظنون است. مقامات ميگويند بعقيده آنها اين شخص که محمد حيدر معرفي شده بهدايت القاعده عمل ميکرد. تلويزيون دولتي افغانستان گزارش ميدهد که مظنون بداشتن نقش رهبري در حمله تاريخ ۲۹ آگست بر مؤسسه خصوصي داينکور که امنيت حامد کرزي رئيس جمهور رافراهم ميکند و قواي پوليس را تربيه ميکند، اعتراف کرده است. دران حمله حد اقل نه نفر کشته شدند که شامل سه امريکائي بود. معلوم نيست که مظنون چه وقت دستگير شده بود. يک نطاق خدمات استخباراتي افغانستان توقيف را تائيد کرد ولي جزئياتي فراهم ننمود.

XS
SM
MD
LG