لینک های دسترسی

قيود بر گشت و گزار در شمال پاکستان بعد از تشدد هاي مذهبي - 2005-01-08


حکومت پاکستان ، در شهر شمالي گيل گِت ، بعد ازتشدد هاي ناشي از گلوله باري بر يک رهبر اقليت شيعه مذهب ، قيود بر گشت و گزار را نافذ کرده اند پوليس ميگويد که مردان مسلح ناشناس بر آغا ضياالدين صبح امروز شنبه هنگاميکه وي درموتر روان بود آتش گشوده و اورا با دو محافظش زخمي نمودند اين بزودي واضح نشد که علت اين حمله چه بوده است که پوليس انرا يک حادثه فرقوي ميخواند بعد از اين گلوله باري ، صد ها نفر از طرفداران ضيا الدين دفاتر حکومت را طعمه حريق ساخته و بر دکان هاي سني ها حمله نمودند تندروان اکثريت سني هاي پاکستان وگروههاي مسلمان شيعه مذهب انکشور از سالهاي زيادي به اين طرف ، باهم در تصادم اند

XS
SM
MD
LG