لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات  ايران مبني بر اعطاي اجازه  بازديد از محوطه يک  پايگاه نظامي آن کشور توسط  اداره بين المللي انرجي ذروي  - 2005-01-09


ايران ميگويد به متخصصين ذروي ملل متحد اجازه خواهد داد جهت نادرست ثابت کردن اين اتهامات بر تهران ، که مخفيانه سلاح هاي ذروي ميسازد ، از محيط يک حوزه نظامي آن کشورديدن کنند. حميد رضا آصفي ، سخنگوي وزارت خارجه ايران ، امروز به خبرنگاران در تهران گفت : مفتيشن اداره بين المللي انرجي زروي از ساحات به گفته اش » سبز« حوزه نظامي نمونه هائي را بر ميدارند نه از داخل پايگاه . محمد البرادي ، رئيس اداره بين الملي انرجي زروي در هفته قبل گفت ايران به دست يابي به اين پايگاه نظامي در پارچين واقع در نزديکي تهران مواقه کرده و مفتشين بزودي به ساحه خواهند رفت . اداره بين المللي انرجي زروي سعي داشته است متخصصين خودرا به پرچين بقرستد که از دير زمان ايران از آن براي تحقيق ، انکشاف و توليد راکت و مواد منفلقه شديد استفاده کرده است . ايالات متحده ايرانرا متهم ساخته که مخفيانه سعي دارد سلاح هايدداراي قدرت تخريبو تاثير جمعي راانکشاف بخشد . . ايدران موکدال ميگويذد پروگرام زروي آن صرف به مقصد توليد برق است .

XS
SM
MD
LG