لینک های دسترسی

Breaking News

رد اتهامات اخير عليه انتخابات رياست جمهوري اوکراين از طرف  محکمه عالي اين کشور - 2005-01-10


محکمه عالي اوکراين تازه ترين اتهامات عليه نتايج دور دوم انتخابات رياست جمهور اين کشور رد کرده است که از طرف نمايندگان ويکتور يانوکويچ بازنده اين انتخابات ارائه شده بود. اعلام رسمي پيروزي ويکتور يوش چينکو رهبر مخالف و طرفدار غرب بعداً امروز صورت خواهد گرفت. مامورين محکمه عالي اوکراين ميگويند قضات اين تقاضا را نظر به اشتباهات تخنيکي در ادعا ها رد کرده اند. هفته گذشته اين محکمه يک تقاضاي ديگر را از طرف يانو کويچ بمنظور بر گشتاندن نتايج انتخابات بيست و ششم دسمبر رد کرده بود. حکم امروزي محکمه عالي اوکراين درست چند ساعت قبل از اعلام گرديد که ويکتور يوش چينکو رهبر طرفدار غرب انتظار ميرود رسماً رئيس جمهور منتخب اوکراين اعلام گردد وراه آغاز کارش بيحث رئيس جمهور باز گردد. يانوکورچ صدراعظم سابق از اعتراف به شکست با وصف گزارشهاي کميسيون انتخاب ابا ورزيده که ميگويد وي با تفاوت بيش از دو مليون راي بازنده شده است. انتخابات بيست و ششم دسمبر دور دوم انتخاباتي بود که قبلاً داير شده بود و نشان ميداد که يانو کويچ برنده شده است ولي بعداً نظر به جعلکاري هاي وسيع ملغي اعلام گرديد.

XS
SM
MD
LG