لینک های دسترسی

زلزله  در شمال  و جنوب  شرق ايران - 2005-01-11


زلزله که شدت آن بر روي معيار ريکتر پنج اعشاريه هشت ثبت گرديده شام ديروز دو شنبه شمال ايران را تکان داد و بيش از يکصد نفر را زخمي ساخت.

مامورين ايراني گفتند اين زلزله عمارات را آغ غولا ، شهري در ششصد کيلو متري شمالشرق تهران تکان داد . آنها گفتند اين زلزله با تکانهاي بعدي دنبال گرديد. مامورين ايراني ميگويند اکثر جراحات جزئي بود و تعداد زياد اين جراحات از اثر سراسيمگي براي رسيدن به جها هاي مصؤن بعمل آمده است.

آژانس خبر رساني رسمي ايران گفت يک زلزله جداگانه شهر ژيرفات را در جنوب شرق ايران شام ديروز تکان داد. آژانس ميگويد شدت اين زلزله چهار اعشاريه يک بر روي معيار ريکتر ثبت شده است و باعث فرار باشندگان از منازل شان گرديد ولي از تلفات گزارش داده نشده است.

ژيرافت در جنوب شهر تاريخي بم قرار دارد که درانجا يک زلزله قوي در دسمبر سال دو هزار و سه بيش از سي هزار نفر را کشته و قسمت اعظم اين شهر را ويران کرد.

XS
SM
MD
LG