لینک های دسترسی

اعتراف دستگاه  قضائي  محافظه کار ايران    به اشتباه  درحکم احضار  شيرين عبادي  به  محکمه - 2005-01-18


دستگاه قضائي تندرو ايران اعتراف ميکند که حکم احضار شيرين عبادي مدافع حقوق بشر به محکمه انقلابي که به امور امنيتي رسيدگي ميکند اشتباه بوده است. نطاق اين محکمه گفت اين حکم احضار نا مکمل بود زيرا دلايلي براي براي آن توضيح نشده بود. نطاق همچنان گفت به خانم عبادي که اين حکم را رد نمود نبايد هدايت داده ميشد که به محکمه انقلابي در رابطه با قضيه يک شکايت خصوصي حاضر شود. شيرين عبادي که پنجاه و هفت سال عمر داشته و لبرنده جايزه نوبل ميباشد و از نا راضيان سياسي بر جسته ايران دفاع ميکند مکرراً با دستگاه قضائي تندرو ايران در معارضه قرار دارد. روز دو شنبه خانم عبداي چالش جديدي به دستگاه قضائي ايران داد و تقاضا نمود که مقامات استفاده از تجريد انسانها را منع قرار دهند. او چنين عملي را معادل شکنجه خوانده گفت چنين اقدامي بطور مکرر بر ناراضيان سياسي تحميل ميشود.

XS
SM
MD
LG